Weboldalunk a kényelmesebb böngészés érdekében sütiket használ. Bővebb információt erről az Adatvédelmi nyilatkozatban találhat.
Rendben
CIMSEC -
Elérhetőségek Névjegy Média Kiadványaink

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Általános rendelkezések

  A Henkel Magyarország Kft. , a továbbiakban a Henkel, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait.

  Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.

  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

 2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

  Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.

  Adatkezelő címe: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.


  A Henkel a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve ha az érintett felhasználó ehhez hozzájárulását adta a Henkel részére. A Henkel az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi célok érdekében végzi:

  Az oldal látogatásával Henkel automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

  A Henkel ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

  Henkel indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

  Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) a Henkelnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.

  Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

  A Henkel az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Henkel határozza meg, és az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. Az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára, továbbá a személyes adatokat a Henkel rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.


  WEBPONT Kft.

  1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a


  Fenti partnereink tárhelyszolgáltatást, és weboldal karbantartási szolgáltatást végeznek, melynek során a szolgáltatáshoz szükséges mértékben technikailag hozzáférhet személyes adatokhoz, ezen túlmenően azonban semmilyen tevékenységet nem végez az adatokkal.

 3. Személyes adatok további kezelése

  Kapcsolatfelvétel a felhasználó/fogyasztó részéről

  Adatait Ön valamely elérhetőségünkön (Kapcsolat menüpont alatt) keresztül is megadhatta számunkra, melyet az Ön hozzájárulásának tekintünk a megadott adatok, kérésének megválaszolása céljából történő kezeléséhez.

  Az adatok kezelése és felhasználása az Ön kérésének megválaszolása érdekében történik. Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása.

  Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

  Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a következő elérhetőségen keresztül: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid F. u. 6.; henkel.magyarorszag@henkel.com. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 4. Hozzájárulás hírlevél küldéséhez

  Ön hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy a Henkel megkeresse Önt termékeivel, szolgáltatásaival vagy képzéseivel kapcsolatban elektronikus levelezés (e-mail) útján.

  A megadott adatait (e-mail cím) a vonatkozó hirdetési műveletek érdekében használjuk fel.

  Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a lenti elérhetőségünkre küldött levéllel. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

  Az adatokat, amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, hozzájárulásának visszavonásig őrizzük meg.

 5. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok, adatvédelmi felelős

  Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:

  • Helyesbítéshez való jog
  • Törléshez való jog
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog

  Tiltakozáshoz való jog

  A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a következő elérhetőségek valamelyikén: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (e-mail:henkel.magyarorszag@henkel.com).

 6. A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása

  A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok („szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:

  A Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins

  A Twitter felületet a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) működteti. A Twitter gombok és megjelenési formájuk megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://twitter.com/about/resources/buttons

  A Google+ és YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google+ beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://developers.google.com/+/web/; a YouTube beépülő moduljai megtekintéséhez, látogasson el az alábbi oldalra: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

  Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) biztosítja. Az Instagram beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

  A LinkedIn felületet a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”) működteti. A LinkedIn beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el következő oldalra: https://developer.linkedin.com/plugins#

  A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a beépülő modulok „2-kattintásos gombként" vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen modult tartalmazó oldalunkról nyitnak meg egy oldalt, a modul nem kapcsolódik automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

  A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

  Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

  A Facebook adatvédelmi tájékoztatója: http://www.facebook.com/policy.php

  A Twitter adatvédelmi tájékoztatója: https://twitter.com/Data Protection

  A Google adatvédelmi tájékoztatója: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/

  Az Instagram adatvédelmi tájékoztatója: https://help.instagram.com/155833707900388/

  A LinkedIn adatvédelmi tájékoztatója: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy

Sütik

 1. Honlapunk használatának megkönnyítése céljából sütiket (“cookie-kat”) használunk. A sütik az Ön számítógépén vagy mobil eszközén ideiglenesen tárolt kisméretű információcsomagok, melyek növelik a weboldal felhasználói élményt.A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A sütiknek sok esetben egy, az Ön eszközén tárolt, véletlenszerűen generált számból álló egyedi azonosítója is van. A sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb ideig a számítógépén maradnak.

  A sütik típusai

  Belső sütik

  A belső sütiket a meglátogatott internetes oldal helyezi el, és kizárólag az adott oldal tudja olvasni.

  Külső sütik

  A külső sütiket különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el. A Henkel például külső analitikai szolgáltatásokat vesz igénybe, és az ezeket nyújtó szolgáltatók az általuk elhelyezett sütik révén tudnak adatot szolgáltatni az oldal és részeinek látogatottságával kapcsolatban. A meglátogatott internetes oldalakon beágyazott tartalom is lehet (például a YouTube-ról), és előfordulhat, hogy ezek az internetes oldalak saját sütiket helyeznek el.

  Miért célszerű engedélyeznem a sütik használatát?

  A sütik információit az Önnek nyújtott szolgáltatások javítására használjuk fel. Például:

  • lehetővé teszik valamely szolgáltatás számára az Ön által használt eszköz felismerését, így nem kell többször is megadnia ugyanazt az információt egy adott feladat elvégzéséhez, vagy az idő alatt, amíg az oldalon tartózkodik, például amikor internetes űrlapot vagy felmérést tölt ki
  • lehetővé teszik a videolejátszó megfelelő működését
  • mérik, hogy adott idő szerint hányan vesznek igénybe szolgáltatásokat, lehetővé téve ezzel az adott szolgáltatások használatának egyszerűsítését, és biztosítva, hogy elég kapacitás álljon rendelkezésre azok gyorsaságának fenntartásához; elemzik az anonimizált adatokat, elősegítve ezzel, hogy megértsük a felhasználók és online szolgáltatásaink különböző jellemzői közötti összefüggések megértését, hogy ez által még jobbá tehessük azokat.

  Mi történik, ha nem fogadom el?

  Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el a sütiket, akkor előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos szolgáltatásai nem jelennek meg, vagy nem működnek megfelelően. Ez korlátozza az oldalunkon elvégezhető tevékenységeket, valamint hatással lehet a megjelenésre és a felhasználói élményre.

  Példák az esetlegesen érintett szolgáltatásokra:

  • az internetes oldal nyújtotta személyes élmény megvalósulása
  • videók megtekintése
  • az oldal kedveltként való megjelölése és megosztása közösségi hálózatokon keresztül
  • beágyazott tartalom megtekintése

  A honlapunk által elhelyezett sütik

  Süti szabályzat

  • „user“ -süti

  Ez a süti a felhasználók süti-használattal kapcsolatos döntéséről tárol adatot. A süti azt követően kerül elhelyezésre, hogy a felhasználó elfogadta („elfogadom”), vagy elutasította („nem fogadom el”) a sütik használatát.

  Statisztikai Adatok

  Az oldalon található többi süti a felhasználóról tárol anonim információkat. Ezeket az adatokat arra használják, hogy célzott tartalmat nyújtsanak a felhasználók részére.

  Egyéb

  iFrames, JavaScript stb. technológiák alkalmazásával a felsoroltak mellett további belső, illetve külső sütik is előfordulhatnak a honlapunkon beágyazott (külső) tartalmakban. A sütik használatának engedélyezésével a felhasználó az ilyen tartalmak süti-használatát is elfogadja.

  A Henkel nem gyakorol ellenőrzést a külső sütik felett, és nem vállal felelősséget azokért. Kérjük, további tudnivalókért keresse fel az adott harmadik fél internetes oldalát.

  Az alábbi gombra kattintva engedélyezheti, illetve megtilthatja, hogy ez az internetes oldal sütiket helyezzen el az eszközén.